10 vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất thế giới năm 2018

Hàng loạt vụ vi phạm dữ liệu với quy mô lớn xảy ra trong 2018, có thể do bị tin tặc tấn công hoặc bị bán cho bên thứ ba. Danh sách này được sắp xếp dựa trên số lượng người dùng bị ảnh hưởng, theo thống kê của Business Insider.

Aadhaar – 1,1 tỷ người

Từ năm 2010, Ấn Độ bắt đầu thu thập dữ liệu bao gồm tên, 12 số định danh, dấu vân tay, mống mắt và thông tin về các dịch vụ liên kết như y tế, ngân hàng… của công dân để quản lý tập trung bằng hệ thống có tên Aadhaar. Tháng 3/2018, cơ sở dữ liệu của 1,1 tỷ người này được phát hiện đã bị rò rỉ. Việc lộ lọt dữ liệu được xác định do công ty quản lý đã không bảo mật API khiến mọi người có thể truy cập vào thông tin trên Aadhaar.

Exactics – 340 triệu người

Tháng 6/2018, công ty tiếp thị và tổng hợp Exactis để lộ thông tin của khoảng 340 triệu người tại Mỹ. Dữ liệu được lưu trong các tệp có dung lượng gần 2 TB, chứa thông tin cá nhân cũng như doanh nghiệp với tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, email… Nguồn gốc của dữ liệu và nguyên nhân bị rò rỉ chưa được công bố.

MyFitnessPal – 150 triệu người 

Một “bên trái phép” đã có quyền truy cập dữ liệu người dùng của ứng dụng thể dục MyFitnessPal thuộc sở hữu của hãng thời trang Under Armour. Các thông tin bị vi phạm là tên người dùng, địa chỉ email và mật khẩu đã được mã hóa. Các dữ liệu như số thẻ tín dụng, số định danh… được cho là vẫn an toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *